Lukas Göbel

Lukas Göbel

Tijdens de Corona-lockdown zat fotograaf Lukas Göbel met zijn

gedachten opgesloten in zijn atelier in Amsterdam. Geïntrigeerd door
een patroon van vlekken in een stapel gebruikte koffiefilters keek hij
ineens anders naar zijn afval, namelijk door de ogen van een fotograaf.
Dit was de start van een serie waarbij hij met een deel van zijn afval
stillevens heeft gemaakt.
Met ‘No (still) life to waste, afval bestaat niet’ draagt Göbel bij aan het
bewustwordingsproces van de circulaire transitie. Door zijn eigen afval
te recyclen tot stillevens, hoopt hij mensen te stimuleren om na te denken
over hoe ze zelf bewuster en duurzamer kunnen leven. Göbel laat met

de uitvoering van zijn eigen project zien dat er vaak een duurzaam
alternatief mogelijk is. Zo zijn de foto’s geprint op duurzaam fotopapier
met hennep. De lijsten heeft Göbel zelf gemaakt van oude vloerdelen.

---------------------------------------------------------------------------

During the Corona lockdown, photographer Lukas Göbel was
locked up in his studio in Amsterdam, alone with his thoughts.
Intrigued by a pattern of stains in a pile of used coffee filters,
he suddenly looked at his waste through different eyes, namely
through the eyes of a photographer. This was the start of a series
in which he made still lifes using part of his waste.
With “No (still) life to waste, there is no such thing as waste”, Göbel
contributes to the awareness process of the circular transition.
By recycling his own waste into still lifes, he hopes people will think
more consciously about a more sustainable way of living. With this
project, Göbel also shows that a sustainable alternative is often
possible. The photos, for instance, have been printed on hemp.
Moreover, Göbel made the frames himself using old floorboards.

Lukas Göbel