doopsgezinde kerk

Doopsgezinde kerk Haarlem

De Doopsgezinde kerk Haarlem is van oorsprong een schuilkerk, gebouwd in 1683. Het kerkcomplex bevindt zich tussen de Frankestraat en de Grote Houtstraat.
Doopsgezinden staan in een oude traditie die terug gaat op de zestiende eeuw. Doopsgezinden vinden het gezamenlijk Gemeente-zijn belangrijk. De kerk is een open ontmoetingsplek voor mensen van binnen en buiten.

Een paar karakteristieken van doopsgezinden:
> je wordt pas gedoopt als je volwassen bent en schrijft je eigen belijdenis
> er is geen kerkbestuur dat voorschrijft wat je wel en niet mag of moet geloven
> er is veel aandacht voor vredesgetuigen en voor wereldwijde samenwerking

Kortom: Doopsgezind zijn is meer een gelovige levenshouding, dan een leerstellig geloof. Doopsgezinden benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van mensen. In woorden én in daden. Dit is bondig samengevat in de Bergrede: ‘Wees het zout der aarde’ en ‘Zet het licht niet onder de korenmaat’. In de taal van deze tijd is dat ‘wees smaakmakend’ en ‘maak het verschil’. Dit is te zien aan het uitgebreide jeugdwerk, de zorg voor de vele oudere leden, de winkel De Wereld van Jansje en de Fotogalerie De Gang.
 

doopsgezinde kerk

Doopsgezind Haarlem
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@doopsgezindhaarlem.nl
www.doopsgezindhaarlem.nl